IB Online Kayıt / Registration

Adı Soyadı/ Name Surname *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
e-posta adresi/Contact e-mail *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
TCKN/Passport Number *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Cinsiyet/Gender *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Ünvanı/Title - Branşı/Subject *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
IB Tecrübesi/ IB Experience *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Daha Önceki IB Çalıştaylarına katılım / Yıl ve isim olarak belirtiniz - Previous Participation in the IB Workshops / Indicate the year and the name of the event *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Okul/School *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Adres/Address *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
İrtibat Kişisi/Contact Person *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
İrtibat e-posta adresi/Contact e-mail *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
İrtibat Telefonu/Contact Phone *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
İrtibat Faksı/Contact Fax *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Fatura Bilgileri / Invoicing Details
Yükleyeceğiniz dosyanın boyutu en fazla 100MB olabilir. İzin verilen dosya türleri: Jpeg, Jpg, Png, Doc, Docx, Xls, Xlsx, Pdf Dosyanızı seçtikten sonra "Dosya Yükle" butonuna basınız.
Fatura Türü/Type of Invoice ? *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Unvan/Title *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Adres/Address *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Vergi Dairesi/Tax Office *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Vergi No/Tax ID Number *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Çalıştaylar/Workshops-24-26 JUNE/HAZİRAN 2021 *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında online uluslararası bakalorya (IB) organizasyonu sırasında ilgili kişi olarak uzaktan erişim çerçevesinde sunduğum eğitim sırasında erişilebilir olduğu ölçüde adım soyadım ile alenileştirdiğim ölçüde görsel ve işitsel kayıtlarımın yurtdışında sunucuları Blackboard sistemine aktarılmasına ve söz konusu eğitimin içeriğinin eğitimi tekrar etmek isteyen katılımcılar için depolanmasına; *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
Üniversite ile iş birliği içerisinde olan International Baccalaureate Organization’a eğitimdeki tüm oturumlara katılım göstermem ve sertifikayı almaya hak kazanmam durumunda sertifikamın basılması amacıyla (Ad/Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numarası) bilgilerimin e-posta yolu ile iletilmesine ve International Baccalaureate Organization IB Global Centre, The HagueChurchillplein 6, 2517 JW The Hague, Netherlands’ın yurtdışında bulunan sunucularına aktarılmasına; *
Bu soruyu cevaplamak zorunludur.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca başvuru Aydınlatma ve Açık Rıza metninlerini okudum ve anladım.

Bu form Maltepe Üniversitesi Form Yönetim Sistemi uygulamasında oluşturuldu